Periodická Tabuľka Prvkov

H1 He2
Li3 Be4 B5 C6 N7 O8 F9 Ne10
Na11 Mg12 Al13 Si14 P15 S16 Cl17 Ar18
K19 Ca20 Sc21 Ti22 V23 Cr24 Mn25 Fe26 Co27 Ni28 Cu29 Zn30 Ga31 Ge32 As33 Se34 Br35 Kr36
Rb37 Sr38 Y39 Zr40 Nb41 Mo42 Tc43 Ru44 Rh45 Pd46 Ag47 Cd48 In49 Sn50 Sb51 Te52 I53 Xe54
Cs55 Ba56 La57 Hf72 Ta73 W74 Re75 Os76 Ir77 Pt78 Au79 Hg80 Tl81 Pb82 Bi83 Po84 At85 Rn86
Fr87 Ra88 Ac89 Rf104 Db105 Sg106 Bh107 Hs108 Mt109 Ds110 Rg111 Cp112 Uut113 Uuq114 Uup115 Uuh116 Uus117 Uuo118
Ce58 Pr59 Nd60 Pm61 Sm62 Eu63 Gd64 Tb65 Dy66 Ho67 Er68 Tm69 Yb70 Lu71
Th90 Pa91 U92 Np93 Pu94 Am95 Cm96 Bk97 Cf98 Es99 Fm100 Md101 No102 Lr103
Sl. názov
Latinsky
Latvian
Bretónsky
Objavený
Česky
Anglicky
Lithuanian
Grécky
hustota
g/cc
Rusky
Nemecky
Bulharsky
Albanian
protónové číslo
el. konfigurácia
špec Teplota (Plyn)
J/oK*mol
Holandsky
Francúzsky
Macedonsky
Ossetian
atómová hmotnosť
g/mol
el. afinita
kJ/mol
špec Teplota (Pevný)
J/oK*mol
Maďarsky
Taliansky
Bosniansky
Basque
elektronegativita
elektrical Res`y
teplota Fusion
kJ/mol
Luxemburgsky
Španielsky
Srbsky
Georgian
atómový rádius
pm
ionizačná energia
MJ/mol
teplota Vaporizácie
kJ/mol
Cornish
Portugalsky
Chorvatsky
Estonian

kovalenčný rádius
pm

config energy
eV
abundancia
ppm
Manx
Catalan
Slovinsky
Turkish
atomic volume
cc/mol
teplota Formation
kJ/mol
kryštalická štruktúra
Škótsky
Galicia
Kashubian
Kazakh
oxidačné č. v zlúč.
teplotná kondukciaW/cm*oK bod topenia
oC
Irish Friulian
Polsky
Uzbek Prírodné izotopy skupenstvo pri 20o
bod varu
oC
Welsh
Dánsky
Moldavsky
Tajik
Nuklid Hmotnosť
g/mol
% výskytu polčas rozpadu typ rozpadu
Sudovian
Švédsky
Bielorusky
Mongolsky


 
Afrikaans
Fínsky
Ukrainsky
Japanese


 

Frisian
Nórsky
Rumunsky
Chinese

 

Faroese
Islandsky
Aromanian
Thai


 

Maltese
Arabic
Malay
Vietnamese
 

 

Hebrew
Esperanto
     

 

Výskyt:
Výroba:
Vlastnosti:
Použitie: