Prevod merných jednotiek

Teplota


Názov Hodnota
 
°Kelvina °K =T(K) Kelvin je 273,16 diel termodynamickej teploty trojného bodu vody. Kelvin je základná jednotka SI. Touto jednotkou sa stal Kelvin (škotsky matematik a fyzik W.Thomson lord Kelvin 1824-1907) na XIII. generálnej konferencii pre miery a váhy v r. 1967.
°Celsia °C =T(K)-273,15 Celziov stupeň je vedľajšia jednotka sústavy SI pre teplotu. V roku 1742 vo Švédsku astronóm Anders Celsius (1701-1744) použil pre tuhnutie vody 100 stupňov a pre var vody 0 stupňov. Stupnicu rozdelil na 100 dielov. Jeho stupnica bola neskôr otočená.
°Fahrenhiada °F =1,8*(T(K)-273,15)+32 Používa sa predovšetkým v anglosaských štátoch (hlavne v USA). G. D. Fahrenheit (1686-1736) zaviedol pre 0 teplotu eutektickej zmesi ľadu, vody a salmiaku. Ako hornú teplotu použil teplotu zdravého človeka a označil ju číslem 96. Všetko rozdelil dvakrát po 12 dieloch a každý z nich na 4 dielky - stupne.
°Rankina °R =1,8*T(K) Stupnicu navrhol škotsky inžinier William John Macquorn Rankine v roku 1859.
°Réaumura °R =0,8*(T(K)-273,15) V roku 1730 vo Francúzku zostavil René Antoine Ferchault de Réaumur prvý liehový teplomer. Teplotu topenia vody umiestnil na 0 a ako 80 stupňov dal teplotu varu liehu (neskôr u ortuťových teplomerov číslo 80 odpovedalo teplote varu vody).