Prevod merných jednotiek

Dĺžka


Názov Hodnota

SI dĺžkové miery
kilometer km Kilometer je 1000 násobok jednotky SI meter
hektometer hm Hektometer je 100 násobok jednotky SI meter
dekameter dam Dekameter je 10 násobok jednotky SI meter
meter m Meter je dĺžka, rovnajúca sa 1650763,73 vlnových dĺžok žarenia šíriaceho sa vo vákuu, ktoré odpovedá prechodu mezi hladinami 2p10 a 5d5 atómu kryptónu 86. Meter je základná jednotka SI. Z gréckeho metron = meradlo, miera.
centimeter cm Centimeter je 100-kový diel jednotky SI meter
milimeter mm Milimeter je 1000-kový diel jednotky SI meter
mikrometer ľm Mikrometer je 1000000-kový diel jednotky SI meter
nanometer nm

Mikro dĺžkové miery
fermi fm Vedžajšia jednotka pomenovaná po Enricovi Fermim
Angstrom A Vedžajšia jednotka. Švédsky fyzik a astronóm Anders Jöns Angström (1814-1874)
jednotka X X Vedžajšia jednotka zavedená v roce 1925 švédskym fyzikom K. M. G. Siegbahnom. Skôr bola používáná k meraniu vlnovej dĺžky RTG a gama žiarenia.

Astromické dĺžkové miery
astronomická jednotka AU
svetelný rok ly Označuje vzdialenos, ktorú prejde elektromagnetické vlnenie vo vákuu za 1 rok.
parsec pc
kiloparsec kpc
megaparsec Mpc
hubble Miliarda svetelných rokov. Astronomická jednotka pomenovaná po americkom astronómovi Edwinovi Hubbleovi (1889-1953).

Anglické dĺžkové miery
Míža anglická mi. Míža bola odvodená z rímskej míže (mille passus), ktorá sa rovnala 1000 (mille) dvojkrokom (passus), čo je asi 1475 až 1522 m. 1 míža = 8 furlongs = 1760 yd. = 5280 ft.
Furlong 1 furlong = 110 fathoms = 220 yd. = 660 ft. = 7920 in. Jednotka získala meno podža furrow long (dĺžka brázdy).
Yard yd.
Foot - Stopa anglická ft
Palec anglický (inch/coul) in
mil (milli-inch)
engineer's chain
chain (Gunter's chain) ch 1 ch = 22 yd. Jednotka dostala meno podža kovového reazu o 100 článkoch, ktorý používali zememerači k meraniu pozemkov.
link
fall
rod (pole, perch) rd.
fathom fm.
goad Stará anglická miera niekedy používaná pre merenie tkaniny (1 goad = 54 inch = 1,5 yard).
ell Stará anglická miera pre merenie tkaniny (1 ell = 20 nails).
nail Stará anglická miera pre meranie tkaniny. Bola rovná dĺžke posledných dvoch článkov (nails) prostredníka (1 nail = 1/16 yardu).

Námorné dĺžkové miery
Míža námorná n.m. V roku 1929 bola medzinárodná námorná míža definovaná ako 1852 metrov presne (USA túto hodnotu akceptovaly v roku 1954).
Imperial nautical mile n.mile
Zemepisná míža

Viedenské dĺžkové miery
Míža poštová (viedeňská) Viedeňská dĺžková jednotka - u nás platná v rokoch 1764 až 1876.
Prút inžiniersky (viedeňská) Viedeňská dĺžková jednotka - u nás platná v rokoch 1764 až 1876.
Rakúska siaha (viedeňská) Viedeňská dĺžková jednotka - u nás platná v rokoch 1764 až 1876.
Lake (viedeňský) Viedeňská dĺžková jednotka - u nás platná v rokoch 1764 až 1876.
Rakúska stopa (viedeňská) Viedeňská dĺžková jednotka - u nás platná v rokoch 1764 až 1876.
Rakúska pes (viedeňská) Viedeňská dĺžková jednotka - u nás platná v rokoch 1764 až 1876.
Rakúsky palec (viedeňská) Viedeňská dĺžková jednotka - u nás platná v rokoch 1764 až 1876.
Rakúska čárka Viedeňská dĺžková jednotka - u nás platná v rokoch 1764 až 1876.

Staré české dĺžkové miery
Míža česká Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II. Její hodnota byla v různých dobách a na různých místech rozdílná.
Hon Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II. 1 hon = 5 provazců = 210 loktů. Značil vzdálenost, kterou zdravý člověk dokázal uběhnout, aniž by odpočíval.
Provazec viničný Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Provazec rybářský Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Prut Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Látro Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Český sáh
Český loket
Sáh staročeský Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Loket pražský Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Píď Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Čtvr Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Dlaň Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Prst Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Zrno ječné Staročeská jednotka zavedená Přemyslem Otakarem II.
Látro jáchymovské Staročeská jednotka.
Loket český Staročeská jednotka.
Loket slezský Staročeská jednotka.
Provazec zemský (Přemysl Ot.II.) Staročeská jednotka.
Provazec zemský (Karel IV.) Staročeská jednotka.
Prut (14. století) Staročeská jednotka.
Stopa česká Staročeská jednotka.
Stopa moravská Staročeská jednotka.
Stopa slezská Staročeská jednotka.

Rímske dĺžkové miery
mille passus (rímska míža)
stadium (rímsky)
actus (rísmky)
passus (rímsky dvojkrok)
gradus (rímsky)
cubitus (rímsky lake)
pes (rímska stopa)
palma (rímska dlaň)
digitus (rímsky palec)

Grécke dĺžkové miery
dolichos (gréecko) Starogrécka dĺžková miera (1 dolichos = 6 diaulos = 12 stadion).
diaulos (grécko) Starogrécka dĺžková miera (1 diaulos = 2 stadion).
stadion (grécký 170-200m) Starogrécka dĺžková miera (1 stadion = 600 pús). Velikost se lišila podle stadionů postavených v různým místech.
plethron (grécko) Starogrécka dĺžková miera (1 plethron = 100 pús = 1600 daktylos).
akaina (grécko) Starogrécka dĺžková miera (1 orgyiá = 10 pús = 160 daktylos).
orgyiá (grécky sáh) Starogrécka dĺžková miera (1 orgyiá = 6 pús = 96 daktylos).
xylon (grécko) Starogrécka dĺžková miera (1 xylon = 72 daktylos).
bema (grécko) Starogrécka dĺžková miera (1 bema = 40 daktylos).
péchya (grécky lake) Starogrécka dĺžková miera (1 péchya = 24 daktylos).
pygon (grécko) Starogrécka dĺžková miera (1 pygon = 20 daktylos).
pús (grécka stopa) Starogrécka dĺžková miera (1 pús = 16 daktylos).
spithame (grécka piaď) Starogrécka dĺžková miera (1 spithame = 12 daktylos).
dichas (grécko) Starogrécka dĺžková miera (1 dychas = 8 daktylos).
palaisté (grécka dlaň) Starogrécka dĺžková miera (1 palaisté = 4 daktylos).
condylos (grécko) Starogrécka dĺžková miera (1 condylos = 2 daktylos).
daktylos (grécka palec) Starogrécka dĺžková miera.

Neolitické dĺžkové miery
neolitický meter (yard) Neolitické dĺžková miera (megalitické stavby).

Egyptské dĺžkové miery
ater (Egypt) Staroegyptská dĺžková miera (1 ater = 120 chet).
chet, khet (Egypt) Staroegyptská dĺžková miera (1 chet = 100 královských loktů).
meh (Egypt) Staroegyptská dĺžková miera - královský loket (1 meh = 7 shep = 28 zebo).
remen (Egypt) Staroegyptská dĺžková miera.
shep (Egypt) Staroegyptská dĺžková miera (dlaň). 1 shep = 4 zebo.
zebo (Egypt) Staroegyptská dĺžková miera (prst).

Biblické dĺžkové miery
amma (bibl.) Biblická dĺžková miera (1 amma = 24 esba).
zeret (bibl.) Biblická dĺžková miera (1 zeret = 12 esba).
tophah (bibl.) Biblická dĺžková miera (1 tophah = 4 esba).
esba (bibl.) Biblická dĺžková miera.

Tipografické dĺžkové miery
pica (typograf.) pi Typografia. 1 pica = 12 point.
agate (typograf.) Typografia. 1 agate = 1/14 in.
point (typograf.) pt Typografia.
kyu, Q (typograf.) Metrická typografická jednotka.

Nemecké dĺžkové miery
fuss (něm.) Tradičná nemecká stopa. 1 fuss = 12 zoll. Uvedená hodnota je približná.
zoll (něm.) Tradičný nemecký palec. 1 zoll = 1/12 fuss. Uvedená hodnota je približná. V Švajčiarsku je 1 zoll = 3 cm.
bavorský žake Bavorská dĺžková miera používaná do 19 storočia. Je podobná neolitickému metru.

Švédske dĺžkové miery
famn (swe.) Tradičná švédska jednotka.
aln (swe.) Tradičná švédska jednotka (1 aln = 2 fot).
fot (swe.) Tradičná švédska stopa.

Dánske dĺžkové miery
favn (dán.) Tradičný dánsky siah.
alen (dán.) Tradičná dánská miera.
fod (dán) Tradičná dánská stopa.

Francúzke dĺžkové miery
pounce (fra.) Jednotka platná vo Francúzku do roku 1799.
pied (fra.) 1 pied = 12 pouces. Jednotka platná vo Francúzku do roku 1799.
aune (fra.) Jednotka platná vo Francúzku do roku 1799.
toise (fra.) 1 toise = 6 pieds = 72 pouces. Jednotka platná vo Francúzku do roku 1799.
mille (fra.) Francúzka míža (1 mille = 1000 toise).
lieue postale (fra.) 1 lieue postale = 2000 toises = 12000 pieds. Jednotka platná vo Francúzku do roku 1799.

Talianske dĺžkové miery
miglio (ita.)
braccio (ita.) Tradičná talianska miera. Uvedená hodnota je súčastná hodnota. Predtým 68 - 71 cm.

Španielske dĺžkové miery
legua (špa.) 1 legua = 5000 vara.
milla (špa.) Tradičná španielska míle (1 milla = 8 estadio = 5000 pie).
estadio (špa.) Tradičná španielska miera.
braza (špa.) Tradičná španielska miera (1 braza = 2 vara).
vara (špa.) Tradičná španielska miera (1 vara = 3 pie = 36 pulgadas).
pie (špa.) Tradičná španielska miera (1 pie = 12 pulgadas).
pulgadas (špa.) Tradičná španielska miera.

Portugalské dĺžkové miery
legoa (por.) 1 legoa = 3 milha. Některé prameny uvádí délku 6174 m.
milha (port.)
estadio (por.)
pé (port.) Tradiční portugalská stopa (1 pé = 12 polegadas).
polegada (port.) Tradiční portugalský palec.

Ruské dĺžkové miery
Versta ruská Stará ruská miera (1 versta = 1500 aršinů).
Sažeň Stará ruská miera. Car Petr Veliký míru stanovil na 7 anglických stop (1 sažeň = 3 aršiny).
aršin (rus.) Stará ruská miera (1 aršin = 28 djujmů). Car Petr Veliký ji určil na 28 inchů.
fu (rus.) Stará ruská miera - stopa.
veršok (rus.) Stará ruská miera
djujm (rus., palec) Stará ruská miera (1 djujm = 12 čárek - čert).
sotka (rus.) Stará ruská miera
čerta (rus., čárka) Stará ruská miera (1 djujm = 12 čárek).
točka (rus.) Stará ruská miera.
Polo

Čínske dĺžkové miery
tu (Čína) Tradiční čínská miera (1 tu = 250 li).
li (Čína) Tradiční čínská miera. Některé prameny uvádí 644,65 m. Nyní je používaná hodnota 500 m.
pu (Čína) Čínská miera (1 pu = 5 ch'ih).
ch'ih (Čína) Tradiční čínská miera (1 ch'ih = 10 t'sun).
t'sun (Čína) Tradiční čínská miera.

Japonské dĺžkové miery
ri
ken Některé prameny uvádí délku 1,818 m. Byla to délka tradiční tatami.
shaku Japonská stopa
sun

Izraelské dĺžkové miery
cubit

Mexické dĺžkové miery
vara Jednotka dĺžky známa ako španielsky yard používaná tiež na juhozápade USA a v španielsky hovoriacich štátoch.

Ostatné staré dĺžkové miery
Inch (Sinea)
päs
lake
krok
siaha