Prevod merných jednotiek

Hustota


Názov Hodnota

SI dĺžkové miery
gram na metr štvocový g/m3 Jednotka odvodená zo záklaných jednotiek SI
gram na centimeter štvocový g/cm3
kilogram na meter štvocový kg/m3
miligram na meter štvocový mg/m3
pound na gallon (US) lb/US_gal
ounce na gallon (US)
pound na gallon (UK) lb/UK_gal
ounce na gallon (UK)
pound na štvocový yard lb/cu.yd
pound na štvocovú stopu lb/cu.ft
pound na štvocový inch lb/cu.in Používá se také zkratka pcf
slug na štvocovú stopu Používá se také zkratka pci