Prevod merných jednotiek

Objem


Názov Hodnota
 
SI objemové miery
milimeter kubický mm3
centimeter kubický = mililitercm3
centiliter cl
decimeter kubický = literdm3 = l
hektoliter hl
meter kubický m3
kilometer kubický km3
Anglo americké objemové miery
cubic inch UScu in
cubic footcu ft
cubic yardcu yd
Anglické (imperial) pre tekuté (wet) látky
fluid drachmfl dr
fluid ounce (tekutá unca)fl oz
gillgi
pint pt
quart qt
galon UK gal
(petrol) barrel USbl, bbl
US pre tekuté (wet) látky
fluid dramfl dr
fluid ounce fl oz
gill gi
pint pt
quart qt
gallon US gal
(petrol) barrel US bl, bbl
US pre suché (dry) látky
pint pt
quart qt
galon US gal
peck pk
(Winchestr) bushel US bsh
quarter qr
Anglické pre suché (dry) látky
bushel UK
acre foot af 1 af=43560 cu ft. Objem kvapaliny v hloubke 1 stopy na ploche 1 acru.
acre inch ac in 1 ac in=1/12 af=3630 cu ft
chaldron
pipe UK
quarter
hogshead UK
peck UK UK liquid
gill UK gi. UK liquid
fluid scruple UK UK liquid
minim UK UK liquid
pipe US US liquid
hogshead US US liquid
Ostatné staré objemové miery
quart US US qt US liquid
liquid pint US liq·pt US liquid
gill US US liquid
US cup c. US liquid
fluid ounce US fl.oz US liquid
tablespoon tbsp. US liquid, lžíce
teaspoon tsp. US liquid, lžička
US fluid drams US fl dr US liquid
bushel US bu. US dry
US peck pk. US dry
register ton RT US dry
cord US dry (1 cord = 134 faggod).
faggot Míra pro palivové dříví.
stéra st US dry
krychlový sáh Vídeňská jednotka objemu - u nás platná v letech 1764 až 1876. [12]
vedro Vídeňská jednotka objemu - u nás platná v letech 1764 až 1876. [12]
krychlová stopa Vídeňská jednotka objemu - u nás platná v letech 1764 až 1876. [12]
máz Vídeňská jednotka objemu - u nás platná v letech 1764 až 1876. [12]
holba Vídeňská jednotka objemu - u nás platná v letech 1764 až 1876. [12]
žejdlík Vídeňská jednotka objemu - u nás platná v letech 1764 až 1876. [12]
sud Staročeské jednotky - Karel IV.
týnský Staročeské jednotky - Karel IV.
vědro české Staročeské jednotky - Karel IV.
škopek Staročeské jednotky - Karel IV.
soudek Staročeské jednotky - Karel IV.
lahvice Staročeské jednotky - Karel IV.
pinta Staročeské jednotky - Karel IV.
žejdlík Staročeské jednotky - Karel IV.
půlka Staročeské jednotky - Karel IV.
čtvrtka Staročeské jednotky - Karel IV.
vědro pražské Staročeská jednotka
máz český
pinta
žejdlík
číška (asi) [12]
čtvrt (asi) [12]
hrnec (asi-krajové) [12]
kára (asi)
kbel
koflík (14. století) (asi) [12]
korec starý český (asi) [12]
láka (asi) [12]
lukno (asi-krajové) [12]
máz moravský (asi)
měřice (na obilí)
měřice moravská
met (18. století) (asi) [12]
metek [12]
prostice (asi) [12]
řepice (asi) [12]
soudek
věrtel (asi) [12]
vůz [12]
merica bratislavská Slovenská (uhorská) dutá míra platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 merica bratislavská = 64 holieb Staré slovenské jednotky.
merica väčšia Slovenská (uhorská) dutá míra platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 merica väčšia = 74 holieb
holba Slovenská (uherská) dutá miera platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 holba = 0,884 litru
pinta Slovenská (uherská) dutá miera platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 pinta = 2 holby
okov bratislavský Slovenská (uhorská) dutá míra platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 bratislavský okov = 32 pint = 64 holieb
džber Slovenská (uhorská) dutá miera platná do 1. čtvrtiny 18. století. 1 džber = 5/4 bratislavského okovu
tretinák Slovenská (uhorská) dutá miera platná do 1. čtvrtiny 18. století. Sud objemu 20-24 okovov
fúr Slovenská (uhorská) dutá miera platná do 1. štvrtiny 18. století. Sud objemu 28-36 okovov
vědro bratislavské (víno) Slovenská (uhorská) dutá miera (1. pol 19. století)
kila Slovenská (uhorská) dutá miera (1. pol 19. století). 1 kila = 3 merice
gbel Slovenská (uhorská) dutá miera (1. pol 19. století). 1 gbel = 2 merice
merica (okov) Slovenská (uherská) dutá míra (1. pol 19. století). 1 merica = 2 polmerice = 64 holieb
polmerica (víko) Slovenská (uherská) dutá míra (1. polovina 19. století). 1 polmerica = 32 holieb
pinta Slovenská (uherská) dutá míra (1. polovina 19. století). 1 pinta = 2 holby
holba Slovenská (uherská) dutá míra (1. polovina 19. století). 1 holba = 2 žajdlíky
žajdlík Slovenská (uherská) dutá míra (1. polovina 19. století)
culeus (řím.)
amphora (řím.)
urna (řím.)
cognius (řím.) 1 cognius = 6 sextarius
sextarius (řím.) 1 sextarius = 2 hemina.
hemina (řím.) Některé prameny uvádí 265,6 mililitru.
cyathus (řím.)
ligula (řím.) 1 ligula = 1/48 sextarius. Některé prameny uvádí hodnotuasi 11,07 ml.
modius (řím.)
sextarius (řím.)
amforeus (řec.)
medimnos (attická měřice řec.)
choinix (řec.)
kotylé (řec.)
nebuchadnezzar Velká láhev vína. Některé prameny uvádí, že se rovnal asi 15 litrům.
salmanazar
methuselah Tradiční jednotka měření objemu vína (nyní je 6 l).
rehoboam
jeroboam Tradiční jednotka měření objemu vína.
magnum Tradiční jednotka měření objemu vína (nyní je přesně 1,5 l).
noggin
seah (izr.) Starověká hebrejská míra.
ephah (izr.) Starověká biblická jednotka. Některé prameny uvádí 40,32 l.
hekat (izr.) Starověká biblická jednotka.
omer (izr.) Starověká jednotka určená pro zrno a jiné "suché" míry (používání v Bibli).
köddi (arab.) Tradiční arabská jednotka.
keddah (egy.) Tradiční egyptská "mokrá" míra.
kubičeskaja sažeň (rus.) Starší ruská jednotka objemu
kruška (rus.) Starší ruská jednotka objemu
last (rus.) Starší ruská jednotka objemu
četvěrť (rus.) Starší ruská jednotka objemu
osmina (rus.) Starší ruská jednotka objemu
poluosmina (rus.) Starší ruská jednotka objemu
četverik (rus.) Starší ruská jednotka objemu
polučetverik (rus.) Starší ruská jednotka objemu
vědro (rus.) Starší ruská jednotka objemu
garněc (rus.) Starší ruská jednotka objemu
čarka (rus.) Starší ruská jednotka objemu
čaška (rus.) Starší ruská jednotka objemu
külimet (est.) Tradiční estonská jednotka.
kulmet (lit.) Tradiční litevská jednotka.
krina (bul.) Bulharská míra.
fanega (špa.) Tradiční španělská "suchá" míra (1 fenega = 12 almude = 48 cuartillo).
almude (špa.) Tradiční španělská "suchá" míra (1 almude = 4 cuartillo).
cuartillo (špa.) Tradiční španělská "suchá" míra (1 cuartillo = 4 octavillo).
octavillo (špa.) Tradiční španělská "suchá" míra.
pipa (port.) Tradiční portugalská jednotka (dříve byla o něco menší).
fanega (port.) Tradiční portugalská "mokrá" míra (1 fanega = 32 oitavo).
almude (por.) Tradiční portugalská míra.
oitavo (port.) Tradiční portugalská "mokrá" míra.
tonde Dánská jednotka
skappe Dánská jednotka
skjeppe Norská jednotka
immi Tradiční švýcarská "mokrá" míra. Uvedená hodnota je nyní platná.
zak Nizozemská jednotka
hu (Čína) Tradiční čínská "mokrá" míra.
sheng (Čína) Tradiční čínská jednotka objemu.
koku (jap.)
to (jap.)
sho (jap.)
go (jap.)